Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Krašto naujienos"

Viešoji įstaiga "Lietuva ant delno", įm.k. 300033786
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama interneto svetainėje 2013-11-11 Kita 30 45 Kaina nurodyta už 1 dienos reklamos talpinimą internete.
2 Politinė reklama laikraštyje 2013-11-11 cm2 2 3 Mažiausias įkainis taikomas atsiskaitant iš karto.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.