Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.skrastas.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas", įm.k. 144032335
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Baneris B1, B3, C3 2013-11-11 Kita 266.2 266.2 Kaina savaitei
2 Baneris A1 2013-11-11 Kita 931.7 931.7 Kaina savaitei
3 bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 242 242 Bėgantis eilutė - kaina savaitei
4 Tekstinė informacija 2013-11-11 Kita 399.3 399.3 Straipsnio talpinimas - 2 d.
5 Baneris C1 2013-11-11 Kita 532.4 532.4 Kaina savaitei
6 Baneris B2 2013-11-11 cm2 319.44 319.44 Kaina savaitei
7 Baneris A6, B4 2013-11-11 Kita 159.72 186.34 Kaina savaitei
8 Baneris A4, A5 2013-11-11 Kita 212.96 212.96 -
9 Baneris A2,A3,C2 2013-11-11 Kita 399.3 399.3 Kaina savaitei

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.