Liberalų ir centro sąjungos Saulės rinkimų apygardoje Nr. 24 kandidatas DEIVIDAS STAPONKUS (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-12 400,00
2 Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2012-10-12 2450,00
Iš viso: 2850,00  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 2850,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 2850,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra