Lietuvos žmonių partijos Jonavos rinkimų apygardoje Nr. 60 kandidatas VLADIMIRAS KORNIJEVSKIS (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 VLADIMIRAS KORNIJEVSKIS Jonavos rajono 2012-09-28 990,00
2 VLADIMIRAS KORNIJEVSKIS Jonavos rajono 2012-10-23 1500,00
3 VLADIMIRAS KORNIJEVSKIS Jonavos rajono 2012-10-25 733,70
4 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-29 35,00
5 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-10-01 80,00
6 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2012-10-02 117,00
7 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-03 40,00
Iš viso: 3495,70  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 272,00  
kandidato nuosavos lėšos: 3223,70  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3495,70  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra