Darbo partijos Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 50 kandidatas ALOYZAS JOČYS (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 ALOYZAS JOČYS Rokiškio rajono 2012-09-05 2000,00
2 ALOYZAS JOČYS Rokiškio rajono 2012-10-12 3000,00
3 ALOYZAS JOČYS Rokiškio rajono 2012-11-06 2000,00
4 ALOYZAS JOČYS Rokiškio rajono 2012-11-06 1081,21
5 ALOYZAS JOČYS Rokiškio rajono 2012-11-06 7500,00
6 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-09-18 80,00
7 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-04 40,00
Iš viso: 15701,21  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 120,00  
kandidato nuosavos lėšos: 15581,21  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 15701,21  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra