Darbo partijos Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 kandidatė LORETA GRAUŽINIENĖ (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 LORETA GRAUŽINIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-03 3000,00
2 Darbo partija Neprivaloma skelbti 2012-09-10 23000,00
3 LORETA GRAUŽINIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-17 3000,00
4 LORETA GRAUŽINIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-01 3000,00
5 Darbo partija Vilniaus miesto 2012-10-11 29700,00
6 LORETA GRAUŽINIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-17 2000,00
7 LORETA GRAUŽINIENĖ Ukmergės rajono 2012-11-08 3000,00
8 LORETA GRAUŽINIENĖ Ukmergės rajono 2012-11-21 2000,00
9 LORETA GRAUŽINIENĖ Ukmergės rajono 2012-11-27 3253,69
Iš viso: 71953,69  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 19253,69  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 52700,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 71953,69  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra