Liberalų ir centro sąjungos Pajūrio rinkimų apygardoje Nr. 22 kandidatas RAIMUNDAS PALAITIS (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2012-06-20 25000,00
2 RAIMUNDAS PALAITIS Palangos miesto 2012-07-15 18000,00
3 RAIMUNDAS PALAITIS Palangos miesto 2012-09-10 15000,00
4 RAIMUNDAS PALAITIS Palangos miesto 2012-10-15 3950,00
5 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-18 40,00
Iš viso: 61990,00  
fizinių asmenų: 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 40,00  
kandidato nuosavos lėšos: 36950,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 25000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 61990,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra