2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VILMANDAS    PALČIAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Krikščionių partija
numeris sąraše: 69


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1954 m. spalio 12 d. tremtinių šeimoje Krasnojarsko krašte.
  1972 m. baigė Grigiškių vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute ir įgijo matematikos mokytojo kvalifikaciją.
  1978 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti mokytoju Beižionių mokykloje. 1985 m. paskirtas Beižionių mokyklos direktoriumi. 1992 m. dirbo Beižionių mokyklos matematikos mokytoju.
  Nuo 1997 m. vadovauja Beižionių vaikų globos namams.
  Nuo 2000 m. dalyvavo Lietuvos krikščionių demokratų partijos Elektrėnų skyriaus veikloje. 2010 m. tapo Krikščionių partijos nariu.
  2000–2005 m. buvo renkamas Elektrėnų savivaldybės tarybos nariu.
  1998 m. tapo Bendruomenės kaitos centro programų klausytoju ir dalyviu. Įgytą patirtį pritaikė Beižionių bendruomenės veikloje. Sėkmingai dalyvauja rengiant projektus.
  Pritaria centro dešinės ekonominei programai ir moralios ir teisingos politikos principams.
  Laisvalaikiu dirba žemės ūkio darbus, domisi sportu.
  Vedęs. Žmona Daiva dirba odontologe Semeliškių ambulatorijoje. Sūnus Dainius – studentas, duktė Eglė – moksleivė.