2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JONAS    KONDROTAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 20


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1943 m. rugpjūčio 15 d. Biržų rajono Užugulbinės kaime.
  1959–1964 m. mokėsi Lančiūnavos žemės ūkio technikume Kėdainių rajone. 1964–1971 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Agronomijos fakultete.
  1964–1978 m. dirbo Kėdainių rajono Labūnavos kolūkio vyriausiuoju agronomu. 1978–1985 m. – Kėdainių rajono Žemės ūkio valdybos viršininko pavaduotoju.
  1985–1990 m. – Kėdainių rajono agropramoninio susivienijimo viršininko pirmasis pavaduotojas.
  1990–1993 m. – Kėdainių valstybinės grūdų perdirbimo įmonės direktorius. 1993–1994 m. – Kėdainių valstybinės akcinės grūdų perdirbimo įmonės generalinis direktorius, 1994–2004 m. – AB „Kėdainių grūdai“ generalinis direktorius.
  2004–2006 m. – Lietuvos Respublikos žemės ūkio viceministras.
  2006–2008 m. dirbo Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininko patarėju.
  Nuo 2011 m. balandžio mėn. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, dirba Kaimo reikalų komitete, Peticijų komisijoje. Tarpparlamentinių ryšių su Kazachstano Respublika, Rusijos Federacija, Portugalijos Respublika ir Armėnijos Respublika narys.
  2007–2011 m. buvo renkamas į Kėdainių rajono savivaldybės tarybą, buvo Kaimo ir aplinkos komiteto narys.
  1996–2004 m. buvo Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos prezidiumo narys, 1998–2004 m. – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos narys.
  Vedęs. Žmona Bronė (g. 1947 m.), sūnus Darius (g. 1967 m.), duktė Airė (g. 1983 m.).