2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RIMANTAS    ŠADŽIUS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 79


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1960 m. spalio 8 d. Vilniuje.
  1978 m. aukso medaliu baigė Vilniaus 23-iąją vidurinę mokyklą. Buvo visasąjunginių jaunųjų chemikų olimpiadų prizininkas.
  1983 m. su pagyrimu baigė Maskvos M. Lomonosovo valstybinio universiteto Chemijos fakultetą, įgijo chemiko specialybę. Studijų metais ir vėliau teko ne tik pačiam dirbti studentų statybos būriuose (SSB) Kazachstane ir jiems vadovauti, bet ir gilintis į SSB valdymo bei finansų klausimus, aktyviai dalyvauti juos pertvarkant tarybinės sistemos liberalizavimo laikotarpiu.
  1989–1999 m. dirbo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Teorinės fizikos katedroje. Domėjosi kvantinės mechanikos, kvantinės chemijos, kieto kūno fizikos problemomis, yra paskelbęs mokslinių darbų Lietuvos ir tarptautinėje mokslinėje spaudoje.
  Vėliau įsitraukė į mokslinės (daugiausia fizikos ir matematikos) literatūros leidybą. 1994–2001 m. iš rusų į anglų kalbą vertė „Lietuvos fizikos žurnalą“, jo angliškasis variantas buvo leidžiamas JAV. 1999–2003 m. dirbo redaktoriumi mokslinės literatūros leidybos paslaugų įmonėje. Dalyvavo rengiant Rusijos ir Ukrainos mokslininkų parašytos „Kieto kūno fizikos enciklopedijos“ angliškąjį leidimą (2004 m. išėjo leidykloje „Elsevier Science“).
  Tuo pat metu domėjosi buhalterinės apskaitos ir mokesčių teisės klausimais. Nuo 1996 iki 2003 m. vadovavo privačiai konsultacinei firmai. Šis darbas ir paskatino keisti profesiją.
  Todėl 2002 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto neakivaizdines studijas ir įgijo teisininko specialybę, suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Teisines žinias ir kvalifikaciją sėkmingai pritaikė dirbdamas Lietuvos valstybės tarnyboje.
  2003–2004 m. dirbo socialinės apsaugos ir darbo viceministru, o 2005–2006 m. – sveikatos apsaugos viceministru. Teko domėtis socialinių įmonių veikla, pacientų teisių klausimais, taip pat įvairių šalių sveikatos apsaugos sistemų finansavimo principais.
  2006 m. liepos mėn. buvo paskirtas finansų viceministru, o 2007 m. gegužės 17 d. prisiekė Seime kaip keturioliktosios Vyriausybės finansų ministras. Šias pareigas ėjo iki 2008 m. gruodžio mėn.
  Nuo 2009 m. grįžo dirbti į mokslo leidybos paslaugų įmonę, užsiima jos verslo plėtros klausimais. Kartu dėsto studentams finansų kursus Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, o pats studijuoja Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantūroje. Mokslinių interesų sritis – viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir jos teisinio reglamentavimo problemos.
  Nuo pat įkūrimo buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, vėliau tapo ir iki šiol yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Daugelį metų dalyvavo Lietuvos fizikų draugijos veikloje.
  Pomėgiai – klasikinė muzika, domisi užsienio kalbomis.
  Laisvai kalba anglų, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis, kiek silpniau – prancūziškai.
  Vedęs. Žmona Dalia – valstybės tarnautoja, duktė Kristina ir sūnus Almantas – moksleiviai.