2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Tauragės rinkimų apygarda

Numeris: 34 Adresas: Respublikos g. 2, 114 kab., LT-72255, Tauragė
Telefonas: Faksas:
El. paštas: it@taurage.lt    

Rinkimų stebėtojai:

Vardas, pavardė Pasiūlė Kontaktai
EUGENIJUS ABROMAS Asociacija "Lietuvos neįgaliųjų forumas" mator.lt@gmail.com
Milda Adakauskaitė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Aldona Alijošienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Tomas Alijošius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Antanas Ambroza Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Indra Andrulienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kornelija Andrulytė Liberalų ir centro sąjunga
Aurelijus Augustis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Vydmantas Augutis Partija Tvarka ir teisingumas
Stanislovas Aukštkalnis Lietuvos socialdemokratų partija
Algimantas Auryla Lietuvos socialdemokratų partija
Sigitas Baciuška Lietuvos socialdemokratų partija
Jonas Baltrušaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kastytis Baltrušis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Vytautas Bamšas Partija Tvarka ir teisingumas
Malvina Barbaraušienė Partija Tvarka ir teisingumas
Audronė Bartušienė Lietuvos socialdemokratų partija
Virginijus Bartušis Lietuvos socialdemokratų partija
Snieguolė Bastakienė Lietuvos socialdemokratų partija
Kęstutis Bauža Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Danutė Baužienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Arūnas Beišys Lietuvos socialdemokratų partija
Audrius Bitinas Lietuvos socialdemokratų partija
Andrius Bitinas Partija Tvarka ir teisingumas
Šarūnė Bokočiūtė Liberalų ir centro sąjunga
Darius Bredelis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Algirdas Bruklys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kristina Bubulaitė Liberalų ir centro sąjunga
Giedrius Bučinskas Liberalų ir centro sąjunga
Janina Budrevičienė Partija Tvarka ir teisingumas
Vida Butkevičienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Romualdas Butkevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Toma Chomičiūtė Liberalų ir centro sąjunga
Mantė Chomičiūtė Liberalų ir centro sąjunga
Vidas Čereškevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Mindaugas Černeckas Partija Tvarka ir teisingumas
Vidas Dapkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Donata Dervinskienė Lietuvos socialdemokratų partija
Ligita Diksienė Liberalų ir centro sąjunga
Sigitas Dzimidas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Eglė Gečienė Lietuvos socialdemokratų partija
Marija Gečienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Ramutė Giedraitė Liberalų ir centro sąjunga
Palmyra Gylienė Lietuvos socialdemokratų partija
Kristina Gintalienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Paulina Grinkevičiūtė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Romas Gudelis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Gintautas Gudžiūnas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Julius Guobužas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Gintarė Iterman Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Vytautas Jacikevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Modestas Jakas Partija Tvarka ir teisingumas
Kristina Jakštaitienė Partija Tvarka ir teisingumas
Arūnas Jancevičius Lietuvos socialdemokratų partija
Remigijus Jancevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Ona Jokubaitienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Viktoras Jokubaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kazimieras Jokubauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Deividas Jonikas Partija Tvarka ir teisingumas
Gražina Juodaitienė Partija Tvarka ir teisingumas
Egidijus Jurgilas Partija Tvarka ir teisingumas
Elena Jurgilienė Partija Tvarka ir teisingumas
Sigitas Juškys Partija Tvarka ir teisingumas
Albinas Kalkys Partija Tvarka ir teisingumas
Ernaldas Karpas Partija Tvarka ir teisingumas
Vaidas Karpas Partija Tvarka ir teisingumas
Ona Katauskienė Partija Tvarka ir teisingumas
Jadvyga Kavaliauskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Vytautas Jonas Kazakevičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Petras Kazlauskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Reda Kiliokaitytė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Elena Klevaitienė Partija Tvarka ir teisingumas
Orestas Kliunka Lietuvos socialdemokratų partija
Antanina Komskienė „Drąsos kelias“ politinė partija
Zenonas Komskis Partija Tvarka ir teisingumas
Romas Košys Lietuvos socialdemokratų partija
Rimantė Krasauskytė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Daiva Krauzienė Darbo partija
Stanislovas Krompalcas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Rasa Kučinskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Alvydas Lapinis Lietuvos socialdemokratų partija
Rima Latožienė Partija Tvarka ir teisingumas
Adomas Laugalys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Pranciškus Vytautas Laurinaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Leonas Laurinskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Ona Valerija Laurinskienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Žilvinas Lenktaitis Lietuvos socialdemokratų partija
Vilmantas Liorančas Liberalų ir centro sąjunga
Ričardas Stanislovas Lukoševičius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Mindaugas Macas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Algimantas Macijauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Skolastika Mačiulienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Povilas Mačiulis Partija Tvarka ir teisingumas
Jolanta Maiskienė Partija Tvarka ir teisingumas
Mindaugas Mančas Darbo partija
Bronius Martinkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Gediminas Maškauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Marija Nijolė Meilutienė Lietuvos socialdemokratų partija
Sigitas Mičiulis Liberalų ir centro sąjunga
Alvydas Miliauskas Partija Tvarka ir teisingumas
Ona Birutė Milienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Egidijus Montvilas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Vygandas Mosteika Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Danutė Naujokienė Lietuvos socialdemokratų partija
Vytautas Navickas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Gintaras Nejus Darbo partija
Nijolė Norkienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Aurimas Norkūnas Darbo partija
Zenonas Norkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Aušra Norvilienė Partija Tvarka ir teisingumas
Laimonas Norvilis Partija Tvarka ir teisingumas
Mantas Optas Partija Tvarka ir teisingumas
Sigitas Ozgirdas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Rimvydas Pakalniškis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Stanislava Paleckienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Klemensas Paulius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Povilas Petkus Lietuvos socialdemokratų partija
Kęstutis Petkus Partija Tvarka ir teisingumas
Stasys Petrauskas Darbo partija
Bronė Petrošienė Partija Tvarka ir teisingumas
Deimantė Pilypaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Jurgita Prišmantaitė Partija Tvarka ir teisingumas
Reda Pudževelienė Partija Tvarka ir teisingumas
Saulius Pudževelis Partija Tvarka ir teisingumas
Aurelijus Pudžiuvelis Partija Tvarka ir teisingumas
Jonas Purkus Lietuvos socialdemokratų partija
Laura Rakauskaitė Liberalų ir centro sąjunga
Svajūnas Rakauskas Partija Tvarka ir teisingumas
Eglė Ramanauskaitė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Egidijus Ramonaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Daiva Rasickienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Saleza Raudonius Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Ona Raveikienė Partija Tvarka ir teisingumas
Robertas Riepšas Partija Tvarka ir teisingumas
Dangiras Rimkus Partija Tvarka ir teisingumas
Algimantas Rimkus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Kęstutis Ropas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Regina Ropienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Albina Sabaliauskienė Partija Tvarka ir teisingumas
Birutė Stankienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Birutė Stankienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Darius Stankus Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Antanas Stankus Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Romualdas Stasytis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Regina Statkienė Partija Tvarka ir teisingumas
Irena Stegvilienė Partija Tvarka ir teisingumas
Gintaras Šadbaras Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Algirdas Šaulys Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Zita Šeputienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Laimonas Šerpetauskis Partija Tvarka ir teisingumas
Valdas Terepas Partija Tvarka ir teisingumas
Jeronimas Treikleris Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Adulis Tunaitis Partija Tvarka ir teisingumas
Jonas Tverskis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Vitalijus Ulinskas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Dalė Urbonaitė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Dalia Urbontaitienė Partija Tvarka ir teisingumas
Stasė Vaitiekutė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Jolita Vilimaitienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Martynas Virkietis „Drąsos kelias“ politinė partija
Irena Vismantienė Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
Rimantas Žemaitis Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai