Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

ADOLFINA    BLAUZDŽIŪNIENĖ

Constituency: Suvalkijos (Nr.63)
Nominated by: Liberal and Centre Union
Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Liberal and Centre Union
Number in the list: 62

 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • Declaring person: ADOLFINA BLAUZDŽIŪNIENĖ

  Spouse, common-law spouse, partner of declaring person:
  Name: EDUARDAS
  Surname: BLAUZDŽIŪNAS
  Workplace of spouse, common-law spouse, partner * (other workplaces are specified in annex ID001J): Data on Interests declaration is not taken in (to)
  ID001J RELATIONS WITH LEGAL PERSONS
  Other workplaces, memberships, positions in enterprises, institutions, associations or founds, except membership in political parties or organizations, participating in legal entities, etc. (of declaring person and / or spouse)
  Person whose
  relation will be indicated
  State Relation with legal person Start date
  of relation
  End date
  of relation
  Entity‘s code Title of legal person Other data and circumstances,
  which may cause a conflict of interests
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2001-01-27 112051039 MARIJAMPOLĖS VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2000-09-25 151432949 LIETUVOS GYVENTOJŲ PATARĖJŲ SĄJUNGOS MARIJAMPOLĖS SKYRIUS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2005-05-30 191356797 SB "NARTELIS"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1999-06-10 302547708 MARIJAMPOLĖS MOTERŲ VERSLININKIŲ IR VADYBININKIŲ KLUBAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2006-10-04 190497834 MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1997-10-04 190780953 VO "GELBĖKIT VAIKUS" MARIJAMPOLĖS STRUKTŪRINIS PADALINYS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 1996-11-06 193218695 MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERS VEIKLOS CENTRAS

  ID001S AGREEMENTS
  Received presents and other agreements
  Person who has
  concluded agreement
  Agreement Agreement form Other party
  of agreement
  Agreement creation date End date of agreement Amount of agreement Lt Code of
  agreement party
  Title of another
  agreement party
  Description of
  agreement object
  Deklaruojantysis Gauta dovana (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jos vertė didesnė negu 500 Lt Žodinė Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys (neregistruoti Lietuvoje) 2012-02-07 10790 SIGUTĖ ALLIG PINIGAI

  ID001I INDIVIDUAL ACTIVITY
  Individual activity of declaring person and / or spouse, common-law spouse, partner as it is defined in Law on Income Tax of Individuals
  Person whose individual
  activity will be indicated
  Type of individual activity Start of
  individual activitya
  End of
  individual activity
  Additional information about individual activities
  Deklaruojantysis Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla 2004-03-15