Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

RAIMUNDAS    PALAITIS

Constituency: Pajurio (Nr.22)
Nominated by: Liberal and Centre Union
Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Liberal and Centre Union
Number in the list: 2

 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • Declaring person: RAIMUNDAS PALAITIS

  Spouse, common-law spouse, partner of declaring person:
  Name: VILIJA
  Surname: VENCKUTĖ-PALAITIENĖ
  Workplace of spouse, common-law spouse, partner * (other workplaces are specified in annex ID001J): LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
  ID001J RELATIONS WITH LEGAL PERSONS
  Other workplaces, memberships, positions in enterprises, institutions, associations or founds, except membership in political parties or organizations, participating in legal entities, etc. (of declaring person and / or spouse)
  Person whose
  relation will be indicated
  State Relation with legal person Start date
  of relation
  End date
  of relation
  Entity‘s code Title of legal person Other data and circumstances,
  which may cause a conflict of interests
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. 2005-01-01 121215434 AB TEO
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. 2005-01-01 140355654 AB KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS

  ID001S AGREEMENTS
  Received presents and other agreements
  Person who has
  concluded agreement
  Agreement Agreement form Other party
  of agreement
  Agreement creation date End date of agreement Amount of agreement Lt Code of
  agreement party
  Title of another
  agreement party
  Description of
  agreement object
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2003-11-01 300903 112029651 SWEDBANK AB BŪSTO PASKOLA

  ID001A OTHER DATA WHICH MAY CAUSE A CONFLICT OF INTERESTS
  Other data which may cause a conflict of interests and which could not be presented in other annexes of declaration due to their form peculiarity. Data and circumstances of a possible conflict of interests are described in free form in this annex
  FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS SU AB BANKU FINASTA; PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ AB FINASTA TEIKIA INVESTICIJŲ, FINANSŲ VALDYMO PASLAUGAS, T. Y. BANKAS PARENKA TINKAMIAUSIAS INVESTICINES PRIEMONES, SURORMUOJA INVESTICINĮ PORTFELĮ, MANO, SUTUOKTINĖS VARDU SUDARO/NUTRAUKIA SANDO RIUS- PERKA/PARDUODA VERTYBINIUS POPIERIUS, INVESTUOJA MANO, SUTUOKT INĖS LĖŠAS Į TINKAMIAUSIUS FONDUS, PRIŽIŪRI MANO, SUTUOKTINĖS INVEST ICINĮ PORTFELĮ.FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS SU AB BANKU FINA STA; PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ AB FINASTA TEIKIA INVESTICIJŲ, FINANSŲ VALDYM O PASLAUGAS, T. Y. BANKAS PARENKA TINKAMIAUSIAS INVESTICINES PRIEMON ES, SURORMUOJA INVESTICINĮ PORTFELĮ, MANO, SUTUOKTINĖS VARDU SUDARO/ NUTRAUKIA SANDORIUS- PERKA/PARDUODA VERTYBINIUS POPIERIUS, INVESTUOJ A MANO, SUTUOKTINĖS LĖŠAS Į TINKAMIAUSIUS FONDUS, PRIŽIŪRI MANO, SUT UOKTINĖS INVESTICINĮ PORTFELĮ.