Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

VACLOVAS    MACIJAUSKAS


Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Lithuanian People's Party
Number in the list: 26

 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • Declaring person: VACLOVAS MACIJAUSKAS

  Spouse, common-law spouse, partner of declaring person:
  Name: LIOLITA
  Surname: MACIJAUSKIENĖ
  Workplace of spouse, common-law spouse, partner * (other workplaces are specified in annex ID001J): UAB SIUVELLA
  ID001J RELATIONS WITH LEGAL PERSONS
  Other workplaces, memberships, positions in enterprises, institutions, associations or founds, except membership in political parties or organizations, participating in legal entities, etc. (of declaring person and / or spouse)
  Person whose
  relation will be indicated
  State Relation with legal person Start date
  of relation
  End date
  of relation
  Entity‘s code Title of legal person Other data and circumstances,
  which may cause a conflict of interests
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2004-06-21 235944730 AB KAUNO TIEKIMAS FILIALAS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 2009-03-10 302316231 UAB SIUVELLA

  ID001S AGREEMENTS
  Received presents and other agreements
  Person who has
  concluded agreement
  Agreement Agreement form Other party
  of agreement
  Agreement creation date End date of agreement Amount of agreement Lt Code of
  agreement party
  Title of another
  agreement party
  Description of
  agreement object
  Deklaruojantysis Išsimokėtinas pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-10-17 173810 300600083 UAB BUTVITA SANDORIO OBJEKTAS - VERTYBINIAI POPIERIAI
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-06-18 69866 112020136 AB ŪKIO BANKAS SANDORIO OBJEKTAS - PINIGAI
  Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-18 50000 112021238 AB SEB BANKAS SANDORIO OBJEKTAS - PINIGAI
  Deklaruojantysis Draudimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2007-07-11 20000 112021238 AB SEB BANKAS SANDORIO OBJEKTAS - GYVYBĖS DRAUDIMAS
  Deklaruojantysis Kiti sandoriai Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2003-10-01 21155 125277981 UAB SEB INVESTICIJŲ VALDYMAS PENSIJŲ KAUPIMO SUTARTIS - PINIGAI
  Sutuoktinis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-08-21 35709 112021238 AB SEB BANKAS SANDORIO OBJEKTAS - PINIGAI