Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

AUŠRA    ABRAMAVIČIENĖ

Constituency: Zirmunu (Nr.4)
Nominated by: Republican Party
Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Republican Party
Number in the list: 41

Voting results:
Multi-member constituency
Single-member constituency: I poll
 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • 5. Date of Birth 1960-03-03
  6. Address of permanent place of residence Vilnius
  8. Under the Article 38 (4) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to answer these questions:
  8.1 Do you have an unserved term of the court-imposed sentence? No, I do not
  8.2 Are you an officer, non-commissioned officer or re-enlistee of the national defense system, police and the internal affairs service, who has not retired from service, as well as an officer of other military-type or security service, who is on the payroll? No, I am not
  8.3 Are you a citizen of any other state? No, I am not
  8.4 Are you under allegiance to a foreign state? No, I am not
  9. Under the Article 98 (1), (3) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to specify:
  9.1 Were you deliberately collaborating with the special services of other states provided thereby carrying out the assignments not of the Republic of Lithuania? No, I was not
  9.2 Were you found guilty for committing a criminal act under the sentence of the court of the Republic of Lithuania, which became effective after 11 March 1990? No, I was not
  9.3 Were you found guilty under the effective court sentence for committing a minor or a major crime at any time? No, I was not
  10. Place of birth Kaunas
  11. Nationality lietuvė

  12. Education:
  Education Name of Educational Establishment Profession Year of graduation
  Aukštasis universitetinis Vilniaus Universitetas Teisės fakultetas teisininkė 1992
  Aukštasis universitetinis Kauno Politechnikos institutas Skaičiavimo Technikos fakultetas inžinierė sistemotechnikė 1983


  13. What foreign languages do you speak? rusų, anglų, lenkų
  14. What Political party or organization you belong (belonged) to? Respublikonų

  16. Main Employer, Position Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento Baudžiamosios teisės grupė,Teisėjo padėjėja 17. Social activities Euro Society LT prezidentė
  18. Hobbies visuomeninė veikla, savišvieta
  19. Marital status ištekėjusi
  First Name (Surname) of husband or wife Armanas Abramavičius
  20. First Name (Surname) of family members sūnus ir dukra

  21. In addition to already given answers, what else you would like to write down about yourself?
  Remdamasi specializuotomis žiniomis ir įgūdžiais gebu formuluoti ateities uždavinius, bei juos spręsti naudodamasi multisisteminiu integruotu požiūriu grįstu mąstymu, skirtu problemų sprendimui. Pasižymiu gebėjimu kompetetingai vesti komandą užsibrėžtų tikslų link, bei koordinuoti tarpasmeninius santykius ir spręsti kylančius konfliktus tarp individų. Taip pat sugebu suprasti ir perteikti žinias, pasinaudodama savo išmanymu. Esu žingeidi, kūrybiška bei filantropė.