Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

GIEDRIUS    GRAŽULIS


Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Homeland Union - Lithuanian Christian Democrats
Number in the list: 121

Voting results:
Multi-member constituency
 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • Declaring person: GIEDRIUS GRAŽULIS

  Spouse, common-law spouse, partner of declaring person:
  Name: No information
  Surname: No information
  Workplace of spouse, common-law spouse, partner * (other workplaces are specified in annex ID001J): Data on Interests declaration is not taken in (to)
  ID001J RELATIONS WITH LEGAL PERSONS
  Other workplaces, memberships, positions in enterprises, institutions, associations or founds, except membership in political parties or organizations, participating in legal entities, etc. (of declaring person and / or spouse)
  Person whose
  relation will be indicated
  State Relation with legal person Start date
  of relation
  End date
  of relation
  Entity‘s code Title of legal person Other data and circumstances,
  which may cause a conflict of interests
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 2012-06-14 112040690 KREDITO UNIJA VILNIAUS TAUPOMOJI KASA PAJININKAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Stebėtojų tarybos narys ar pirmininkas 2012-02-01 302651151 KREDITO UNIJA AMBER STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS

  ID001I INDIVIDUAL ACTIVITY
  Individual activity of declaring person and / or spouse, common-law spouse, partner as it is defined in Law on Income Tax of Individuals
  Person whose individual
  activity will be indicated
  Type of individual activity Start of
  individual activitya
  End of
  individual activity
  Additional information about individual activities
  Deklaruojantysis Teisinė veikla 2008-06-09 BENDRIEJI PATARIMAI IR KONSULTACIJOS, TEISINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS

  ID001A OTHER DATA WHICH MAY CAUSE A CONFLICT OF INTERESTS
  Other data which may cause a conflict of interests and which could not be presented in other annexes of declaration due to their form peculiarity. Data and circumstances of a possible conflict of interests are described in free form in this annex
  1. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU UAB MAXLAW, KODAS: 301153596, PAREIGOS: GENERALINIS DIREKTORIUS (NUO 2012-01-03); 2. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU AB RASEINIŲ MELIORACIJA, KODAS: 172203882, PAREIGOS: TEISININKAS (NUO 2011-12-09); 3. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU UAB DMD INVESTMENT, KODAS: 300153383, PAREIGOS: TEISININKAS (NUO 2012-05-16); 4. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU UAB VISAGINO TRANSPORTO CENTRAS, KODAS: 110088380, PAREIGOS: TEISININKAS (NUO 2012-05-16); 5. GIEDRIUS GRAŽULIS TURI DARBO SANTYKIUS SU UAB UKLARA, KODAS: 282921750, PAREIGOS: TEISININKAS (NUO 2012-05-21); 6. GIEDRIUS GRAŽULIS NUOSAVYBĖS TEISE VALDO 61 PROC. ĮSTATINIO KAPITALO SUDARANČIŲ UAB MAXLAW, KODAS: 301153596, AKCIJŲ; 7. GIEDRIUS GRAŽULIS NUOSAVYBĖS TEISE VALDO 100 PROC. ĮSTATINIO KAPITALO SUDARANČIŲ UAB STATVETA, KODAS: 302814869, AKCIJŲ