Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

LIUDAS    ANDRIKIS


Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Liberals Movement of the Republic of Lithuania
Number in the list: 107

Voting results:
Multi-member constituency
 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • 5. Date of Birth 1980-10-07
  6. Address of permanent place of residence Klaipėda
  8. Under the Article 38 (4) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to answer these questions:
  8.1 Do you have an unserved term of the court-imposed sentence? No, I do not
  8.2 Are you an officer, non-commissioned officer or re-enlistee of the national defense system, police and the internal affairs service, who has not retired from service, as well as an officer of other military-type or security service, who is on the payroll? No, I am not
  8.3 Are you a citizen of any other state? No, I am not
  8.4 Are you under allegiance to a foreign state? No, I am not
  9. Under the Article 98 (1), (3) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to specify:
  9.1 Were you deliberately collaborating with the special services of other states provided thereby carrying out the assignments not of the Republic of Lithuania? No, I was not
  9.2 Were you found guilty for committing a criminal act under the sentence of the court of the Republic of Lithuania, which became effective after 11 March 1990? No, I was not
  9.3 Were you found guilty under the effective court sentence for committing a minor or a major crime at any time? No, I was not
  10. Place of birth Panevėžys
  11. Nationality lietuvis

  12. Education:
  Education Name of Educational Establishment Profession Year of graduation
  Viešojo administravimo magistras Klaipėdos universitetas Viešasis administravimas 2005
  Aukštasis universitetinis Klaipėdos universitetas Socialinis darbas 2003


  13. What foreign languages do you speak? anglų, rusų
  14. What Political party or organization you belong (belonged) to? Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

  16. Main Employer, Position BĮ Klaipėdos priklausomybės ligų centras,direktorius 17. Social activities Asociacija "Meno kūrėjų sąjunga", asociacija "Klaipėdos regiono kūrybinių industrijų asociacija"
  18. Hobbies šachmatai, fotografija, vinilo plokštelės, kūrybinė saviraiška, menas, saviugda, savišvieta, medijos, komunikacija, informacinės technologijos, rinkodara, inovacijos, sociologija, aktyvus gyvenimo būdas
  19. Marital status vedęs
  First Name (Surname) of husband or wife Jurga Sutkutė
  20. First Name (Surname) of family members Uršulė Andrikytė

  21. In addition to already given answers, what else you would like to write down about yourself?
  Esu sąžiningas ir suinteresuotas daryti tai, kas teisinga. Esu principingas ir atsakingas, turiu rimtą požiūrį į įsipareigojimus. Esu iniciatyvus, turiu aukštus standartus ir viltis. Siekdamas savo tikslų, degu entuziazmu ir energija (kartodamas kaip mantrą "iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia" ir vadovaudamasis savo moto - exercitatio optimus est magister - t.y. pratybos egriausias mokytojas (iš lotynų kalbos)) vis judu į priekį. Turiu puikius bendravimo įgūdžius, esu empatiškas, moku išklausyti, sugebu priimti kitų žmonių idėjas ir mintis. Priimu žmogų be išankstinių nusistatymų, gerbiu individualias žmogaus sąvybes ir vertybes. Sugebu palikti santykius neatsigręždamas atgal, o konfliktines situacijas paverčiu vertingomis pamokomis. Be to, valdau savo emocijas ir tolerantiškai priimu konstruktyvią kritiką. Turiu racionalų , loginį ir analitinį mąstymą, gebu pats priimti sprendimus. Esu originalus ir kūrybingas. Lengvai priimu ir diegiu naujoves, naujus veiklos metodus. Turiu pomėgį tobulėti ir plėsti žinias visose gyvenimo sferose. Esu mandagus, dalykiškas, turiu gerus derybų įgūdžius ir stiprias lyderio sąvybes. Mano kompetencijos: analitinės įžvalgos ir konstruktyvus problemų sprendimas, prioritetų iškėlimas ir organizuotumas.