Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

REGINA    ROZENBLAT


Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Liberals Movement of the Republic of Lithuania
Number in the list: 101

Voting results:
Multi-member constituency
 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • 5. Date of Birth 1960-04-16
  6. Address of permanent place of residence Klaipėda
  8. Under the Article 38 (4) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to answer these questions:
  8.1 Do you have an unserved term of the court-imposed sentence? No, I do not
  8.2 Are you an officer, non-commissioned officer or re-enlistee of the national defense system, police and the internal affairs service, who has not retired from service, as well as an officer of other military-type or security service, who is on the payroll? No, I am not
  8.3 Are you a citizen of any other state? No, I am not
  8.4 Are you under allegiance to a foreign state? No, I am not
  9. Under the Article 98 (1), (3) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to specify:
  9.1 Were you deliberately collaborating with the special services of other states provided thereby carrying out the assignments not of the Republic of Lithuania? No, I was not
  9.2 Were you found guilty for committing a criminal act under the sentence of the court of the Republic of Lithuania, which became effective after 11 March 1990? No, I was not
  9.3 Were you found guilty under the effective court sentence for committing a minor or a major crime at any time? No, I was not
  10. Place of birth KLAIPĖDA
  11. Nationality lietuvė

  12. Education:
  Education Name of Educational Establishment Profession Year of graduation
  Aukštasis VILNIAUS VALSTYBINĖ KONSERVATORIJA KLAIPĖDOS FAKULTETAI CHORINIS DIRIGAVIMAS 1982
  Aukštasis S.ŠIMKAUS AUKŠTESNIOJI MUZIKOS MOKYKLA CHORO VADOVAS MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJAS 1979


  13. What foreign languages do you speak? rusų, anglų
  14. What Political party or organization you belong (belonged) to? LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

  16. Main Employer, Position AB LIETUVOS PAŠTAS,Tinklo vadybininkė 17. Social activities 2004–2006 m. išrinkta Vakarų Lietuvos moterų organizacijų asociacijos koordinatore , 2005m. paskirta atstovauti ir koordinuoti Klaipėdos miesto ir apskrities moterų NVO dalyvavimą IV Lietuvos Moterų suvažiavime, organizacinio komiteto narė. 2003m. Klaipėdos regiono moterų informacijos centro steigėja, valdybos narė, nuo 2011 metais išrinkta direktorės pavaduotoja. 2006-2011m. atstovavau Klaipėdos savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) Bendradarbiavimo tarybą moterų NVO klausimais. 2010 - 2011m. laikotarpiu buvau išrinkta prezidente Lietuvos Moterų NVO koalicijos “ Moters teisės-visuotinės žmogaus teisės ”. Nuo 2012m. dalyvavau Klaipėdos miesto savivaldybės skelbtuose rinkimuose į seniūnaičius ir esu išrinkta „Pamario“ seniūnijos seniūnaite.
  18. Hobbies Knygos, bendravimas
  19. Marital status Unspecified
  First Name (Surname) of husband or wife Jokūbas Rozenblatas
  20. First Name (Surname) of family members Dovilė Garadauskienė, Skaistė Daukšytė