Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

ALGIS PETRAS    KRUTKEVIČIUS

Constituency: Kelmes (Nr.41)
Nominated by: Liberals Movement of the Republic of Lithuania
Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Liberals Movement of the Republic of Lithuania
Number in the list: 50

Voting results:
Multi-member constituency
Single-member constituency: I poll
 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • Declaring person: ALGIS PETRAS KRUTKEVIČIUS

  Spouse, common-law spouse, partner of declaring person:
  Name: VILIUTĖ
  Surname: KRUTKEVIČIENĖ
  Workplace of spouse, common-law spouse, partner * (other workplaces are specified in annex ID001J): KELMĖS KULTŪROS CENTRAS
  ID001J RELATIONS WITH LEGAL PERSONS
  Other workplaces, memberships, positions in enterprises, institutions, associations or founds, except membership in political parties or organizations, participating in legal entities, etc. (of declaring person and / or spouse)
  Person whose
  relation will be indicated
  State Relation with legal person Start date
  of relation
  End date
  of relation
  Entity‘s code Title of legal person Other data and circumstances,
  which may cause a conflict of interests
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2012-01-01 188768730 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2011-09-28 191905228 ASOCIACIJA " KULTŪROS SAVIVALDOS KOLEGIJA"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialus valdymo organo narys 2012-04-04 188683671 KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

  ID001S AGREEMENTS
  Received presents and other agreements
  Person who has
  concluded agreement
  Agreement Agreement form Other party
  of agreement
  Agreement creation date End date of agreement Amount of agreement Lt Code of
  agreement party
  Title of another
  agreement party
  Description of
  agreement object
  Deklaruojantysis Kiti sandoriai Kita Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys (neregistruoti Lietuvoje) 2012-05-03 22998 MANTAS KRUTKEVIČIUS LĖŠOS