Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

JURGITA    CHOROMANSKYTĖ

Constituency: Plunges - Rietavo (Nr.35)
Nominated by: Liberals Movement of the Republic of Lithuania
Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Liberals Movement of the Republic of Lithuania
Number in the list: 25

Voting results:
Multi-member constituency
Single-member constituency: I poll
 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • 5. Date of Birth 1981-08-10
  6. Address of permanent place of residence Klaipėda
  8. Under the Article 38 (4) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to answer these questions:
  8.1 Do you have an unserved term of the court-imposed sentence? No, I do not
  8.2 Are you an officer, non-commissioned officer or re-enlistee of the national defense system, police and the internal affairs service, who has not retired from service, as well as an officer of other military-type or security service, who is on the payroll? No, I am not
  8.3 Are you a citizen of any other state? No, I am not
  8.4 Are you under allegiance to a foreign state? No, I am not
  9. Under the Article 98 (1), (3) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to specify:
  9.1 Were you deliberately collaborating with the special services of other states provided thereby carrying out the assignments not of the Republic of Lithuania? No, I was not
  9.2 Were you found guilty for committing a criminal act under the sentence of the court of the Republic of Lithuania, which became effective after 11 March 1990? No, I was not
  9.3 Were you found guilty under the effective court sentence for committing a minor or a major crime at any time? No, I was not
  10. Place of birth Klaipėda
  11. Nationality lietuvė

  12. Education:
  Education Name of Educational Establishment Profession Year of graduation
  Bakalauro laipsnis LCC Tarptautinis universitetas (buvusi Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla) Vadyba ir verslo administravimas, verslo administravimas su gretutine sociologijos specialybe 2005


  13. What foreign languages do you speak? anglų, anglų, rusų, prancūzų, ispanų, vokiečių
  14. What Political party or organization you belong (belonged) to? Esu Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narė nuo partijos įkūrimo 2006 metais. Nuo 2004 - 2006 m. buvau Liberalų ir centro sąjungos narė.

  15. Have you ever been elected to the Supreme Council of the Republic of Lithuania, the Seimas, municipal councils; to the parliaments of other Member States; to the European Parliament?
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė 2007 - 2009


  16. Main Employer, Position Europos Parlamentas,dr. Leonido Donskio biuro vadovė (akredituota Europos Parlamente) nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. balandžio 31 d. 17. Social activities Šiandien Esu Klaipėdos senamiesčio Rotary klubo narė. VšĮ „Modernios politikos institutas“ ir „Atvira visuomenė ir jos draugai“ dalininkė bei VšĮ „E Akademija“ virtualių seminarų projekto idėjos autorė. Taip pat esu ir Tarptautinės politinių konsultantų asociacijos (IAPC) bei Lietuvos liberalaus jaunimo narė.
  18. Hobbies Pagrindinis pomėgis, kuriam skiriu daugiausia laiko – tai visuomeninė veikla ir politika. Domiuosi politinių partijų vadyba ir rinkimų kampanijų organizavimu, politinėmis ideologijomis bei žmonių ir pilietinės visuomenės įtaka politiniams procesams. Mano gyvenimo būdas ir veikla suteikia galimybę daug keliauti. Dažniausiai tenka vykti į keliones susijusias su darbu, visuomenine veikla ar studijomis. Kelionių metu įgyvendinu kitą savo pomėgį – kultūrų ir tautų pažinimą. Laisvalaikį, kurio lieka nedaug, mėgstu leisti su šeima, ypač su mažąja dukterėčia, ir draugais.
  19. Marital status nenurodė
  20. First Name (Surname) of family members

  21. In addition to already given answers, what else you would like to write down about yourself?
  Esu ir buvau aktyvi pilietė. Jau mokykloje dalyvavau mokinių tarybos veikloje, buvau Klaipėdos „Versmės“ vidurinės mokyklos vice-prezidentė. Buvau aktyvi ir savo bažnyčios bendruomenės narė, vedžiau sekmadienio pamokėles patiems mažiausiems. Įstojusi į LCC Tarptautinį universitetą, pasinėriau į vartotojų teisių veiklą ir savanoriavau Vakarų Lietuvos vartotojų federacijoje. Universitete kartu su bendraminčiais įkūrėme LCC politikų klubą – tai buvo pirmoji tikslinga politinė veikla, nuo kurios kelias į politiką įgavo rimtą pagreitį. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą laikotarpiu prisijungiau prie jaunųjų europiečių komandos ir talkinau Klaipėdos Europe Direct centrui. Su bendraminčiais Klaipėdoje buvome įkūrę neformalų jaunimui skirtą diskusijų klubą „Kalbėkime atvirai“. 2007 metais mane išrinko į Klaipėdos miesto tarybą, tapau jauniausia iki tol buvusia miesto tarybos nare. Dvi kadencijas dirbau Klaipėdos jaunimo reikalų taryboje, teko įsijausti ir į Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos ,,Apskritasis stalas'' revizijos komisijos pirmininkės pareigas. Kitas užsiėmimas, kuriam visuomet surandu laiko – papildomos studijos ar mokslai. Mano moto – žmogus negimsta visko žinodamas, mokymasis ir patirtis padaro iš žmogaus asmenybę – skatina mane išnaudoti visas galimybes tobulėti, mokytis ar perskaityti naudingesnę knygą. Tarp labiau įsimintinesnių ir išskirtinių mokslų galiu paminėti laimėtą stipendiją ir kvietimą dalyvauti Georgetown universiteto (JAV) tarptautinėje programoje, Tarptautinio Respublikonų Instituto organizuotus mokymus jauniesiems Rytų ir Centrinės Europos politikos lyderiams, studijas Friedrich Naumann e-akademijoje. Šiuo metu esu pasinėrusi į politinių strategijų ir komunikacijų mokslus, kurių semtis, be tarp daugelio mokslo ir pasaulinio lygio profesionalus buriančių institucijų, tenka ir Oksfordo Universitete (UK).