Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

ALGIRDAS    JANKAUSKAS


Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Political Party 'The Way of Courage'
Number in the list: 76

Voting results:
Multi-member constituency
 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • 5. Date of Birth 1964-03-12
  6. Address of permanent place of residence Kazlų Rūda
  8. Under the Article 38 (4) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to answer these questions:
  8.1 Do you have an unserved term of the court-imposed sentence? No, I do not
  8.2 Are you an officer, non-commissioned officer or re-enlistee of the national defense system, police and the internal affairs service, who has not retired from service, as well as an officer of other military-type or security service, who is on the payroll? No, I am not
  8.3 Are you a citizen of any other state? No, I am not
  8.4 Are you under allegiance to a foreign state? No, I am not
  9. Under the Article 98 (1), (3) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to specify:
  9.1 Were you deliberately collaborating with the special services of other states provided thereby carrying out the assignments not of the Republic of Lithuania? No, I was not
  9.2 Were you found guilty for committing a criminal act under the sentence of the court of the Republic of Lithuania, which became effective after 11 March 1990? No, I was not
  9.3 Were you found guilty under the effective court sentence for committing a minor or a major crime at any time? No, I was not
  10. Place of birth Aleškino km., Oziorsko raj. Kaliningrado sritis, Rusija
  11. Nationality lietuvis

  12. Education:
  Education Name of Educational Establishment Profession Year of graduation
  Spec. vidurinis Vilniaus 26-oji geležinkelio technikos mokykla Geležinkelio stoties budėtojas 1984


  13. What foreign languages do you speak? rusų
  14. What Political party or organization you belong (belonged) to? Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijos narys 1998-2001 metai, Lietuvos Krikščioniškosios Demokratijos Partijos narys nuo 2001 metų iki dabar.

  15. Have you ever been elected to the Supreme Council of the Republic of Lithuania, the Seimas, municipal councils; to the parliaments of other Member States; to the European Parliament?
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kandidatas į Kazlų Rūdos savivaldybės tarybą 2002 - 2002


  16. Main Employer, Position UAB "STARJOBS",pagalbinis darbininkas 17. Social activities 1995 - iki dabar - Kazlų Rūdos literatų klubo "Girių versmė" narys; 1998-2003 metai - Lietuvos Kaimo Rašytojų Sąjungos narys; 1998-2003 - Kazlų Rūdos teatro - studijos "Kazlų vaidilos" ir "Pušynų aidas" narys; 1997-iki dabar - Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio narys: 1998-2000 m - Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus pirmininkas; 2000-2005 - Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus valdybos narys; 2005 m-iki dabar - Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus pirmininkas; 1998-2000 metai - Vyskupo M. Valančiaus balivystės sąjūdžio Vilkaviškio vyskupijos valdybos pirmininkas; 2000 m - 2003 metai - Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio pirmininkas; 2003-iki dabar Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio valdybos narys. 2003-2004 metai VšĮ "Šviesos ir Tiesos kelias" direktorius; 2004-2005 m - VšĮ "Šviesos ir Tiesos kelias" direktorius.
  18. Hobbies poezija (rašau eiles ir eiliuotas pjeses); teatras - vietos teatruose sukūriau tris vaidmenis; fotografija; menas, internetas; visuomeninė veikla; politika
  19. Marital status išsiskyręs
  First Name (Surname) of husband or wife Irena Jankauskienė
  20. First Name (Surname) of family members Ieva Jankauskaitė (1988 - 2006) - žuvo po automobilio ratais būdama 18,5 metų; Judita Jankauskaitė gimo 1990 metais

  21. In addition to already given answers, what else you would like to write down about yourself?
  kandidatu į LR Seimo narius einu iš idealistinių paskatų; visuomeninėje veikloje projektinį darbą dirbu nuo 1998 metų; organizuoju susirinkimus, posėdžius, konferencijas, suvažiavimus, seminarus, stovyklas, sąskrydžius, žygius, įvairias akcijas, konkursus, ypač didelį dėmesį skiriu įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui, tobulinu savo žinias darbui su jaunimu, dalyvauju JRD rengiamuose seminaruose, turiu sertifikatus darbui su jaunimu. Visuomeninėje veikloje psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai skiriu ypatingą dėmesį.