Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania '2012

JUOZAS    VALIUŠAITIS

Constituency: Jurbarko (Nr.62)
Nominated by: Political Party 'The Way of Courage'
Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Constituency: Multi-member
Nominated by: Political Party 'The Way of Courage'
Number in the list: 29

Voting results:
Multi-member constituency
Single-member constituency: I poll
 • Questionnaire
 • Biography
 • Property and Income declarations
 • Interests declaration
 • Other
 • 5. Date of Birth 1964-08-23
  6. Address of permanent place of residence Vilnius
  8. Under the Article 38 (4) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to answer these questions:
  8.1 Do you have an unserved term of the court-imposed sentence? No, I do not
  8.2 Are you an officer, non-commissioned officer or re-enlistee of the national defense system, police and the internal affairs service, who has not retired from service, as well as an officer of other military-type or security service, who is on the payroll? No, I am not
  8.3 Are you a citizen of any other state? No, I am not
  8.4 Are you under allegiance to a foreign state? No, I am not
  9. Under the Article 98 (1), (3) of the Law on Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania you have to specify:
  9.1 Were you deliberately collaborating with the special services of other states provided thereby carrying out the assignments not of the Republic of Lithuania? No, I was not
  9.2 Were you found guilty for committing a criminal act under the sentence of the court of the Republic of Lithuania, which became effective after 11 March 1990? No, I was not
  9.3 Were you found guilty under the effective court sentence for committing a minor or a major crime at any time? No, I was not
  10. Place of birth Kaunas
  11. Nationality lietuvis

  12. Education:
  Education Name of Educational Establishment Profession Year of graduation
  Nebaigtas aukštasis Vilniaus Pedagoginis Institutas Fizika ir Astronomija 1984
  Vidurinis Kauno 5-oji (Vinco Kudirkos) vidurinė mokykla 1982


  13. What foreign languages do you speak? lotynų, ukrainiečių, anglų, rusų, japonų
  14. What Political party or organization you belong (belonged) to? nebuvau

  16. Main Employer, Position kūrybinė fotografija,fotodailininkas 17. Social activities Čiurlionio draugijos narys, Knygnešystės judėjimas, Blaivybėssąjūdis, Mėlynųjų vandenų mūšio 650 metinių minėjimo organizacinio komiteto narys, akmenoriaus Viliaus Orvido atminimo įamžinimo grupės narys, Vilniaus savivaldybės visuomeninės Lietuvių kalbos komisijos kalbosklaidos pakomisės pirmininkas
  18. Hobbies kalbos slėpiniai, Šventas Raštas, Japonijos kultūra, Liaudies dainos, Dramos teatras, Senoji Lietuvos Filatelija ir Numizmatika, kelionės upėmis, Krepšinis, Šachmatai
  19. Marital status vedęs
  First Name (Surname) of husband or wife Diana (Anevičiūtė) Valiušaitienė
  20. First Name (Surname) of family members neturime

  21. In addition to already given answers, what else you would like to write down about yourself?
  Labiausiai jaudinančios temos yra Lietuvos Istorija (ypač LDK), Knygnešystė, Lietuvos Miško brolių pasipriešinimo judėjimas, Gimtoji kalba kompiuteriuose, Tikėjimo atgimimas mūsų ir su mumis gyvenančių Tautų gyvenime.