Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Danės rinkimų apygardoje Nr. 19 kandidatas ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869817826
Elektroninio pašto adresas: klaipgeo@takas.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VIOLETA GEMBUTIENĖ
Telefonas: 869871101
El. paštas: vinega@balticum-tv.lt
Dalyvių sąrašas