Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 8 5 2496959
Elektroninio pašto adresas: info@liberalusajudis.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LINA BRAŽĖNIENĖ
Telefonas: 86155864
El. paštas: librazenie@gmail.com
Dalyvių sąrašas