Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

NAUJOJI SĄJUNGA (SOCIALLIBERALAI) (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852107600
Elektroninio pašto adresas: centras@nsajunga.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 NAUJOJI SĄJUNGA (SOCIALLIBERALAI) Vilniaus miesto 2011-02-11 3000,00
Iš viso: 3000,00  
fizinių asmenų: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
politinės partijos lėšos: 3000,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 3000,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas