Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Marijampolės rinkimų apygardoje Nr. 29 kandidatė NORA RIBOKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 8 5 2313264
Elektroninio pašto adresas: info@lics.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Liberalų ir centro sąjunga Vilniaus miesto 2010-12-14 10000,00
2 Uždaroji akcinė bendrovė "Vitrolabo servisas" Kauno miesto 2011-01-19 3000,00
Iš viso: 13000,00  
fizinių asmenų: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų: 3000,00  
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 10000,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 13000,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 3000,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  
fizinių asmenų: 0,00  
juridinių asmenų: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas