2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Lazdijų rajono savivaldybė

Numeris: 24 Adresas: Vilniausg. 1, 4a, Lazdijai
Telefonas: Faksas:
El. paštas:    

Rinkimų stebėtojai:

Vardas Pavardė Pasiūlė Kontaktai
ALMA ALBAVIČIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
RUGILĖ ANDRUŠKEVIČIŪTĖ Liberalų ir centro sąjunga
SALOMĖJA APANAVIČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
LINAS ARMALIS Darbo partija
ARŪNAS BERŠKYS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
DOVILĖ BIELIAUSKAITĖ Liberalų ir centro sąjunga
ALDONA BIELIUKIENĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
ONA BURČIKIENĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
AUDRIUS BURNEIKA Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
ALDONA CIMAKAUSKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
JONAS SIGITAS ČESNAVIČIUS Darbo partija
MINDAUGAS DZEMIDA Liberalų ir centro sąjunga
RENATA DZEMINSKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
OLEGAS FIODOROVAS Lietuvos socialdemokratų partija
VITAS FRANSKIAVIČIUS Darbo partija
STANISLOVAS KAIRAITIS Darbo partija
LINA KALKAUSKAITĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
VIRGINIJA KARDOKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
IRENA KIAULEVIČIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
NIJOLĖ KIVARIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
KĘSTUTIS KOČIŪNAS Darbo partija
LINAS KREIZA Lietuvos socialdemokratų partija
ALGIRDAS KREIZA Lietuvos socialdemokratų partija
ARŪNAS KUNDROTAS Lietuvos socialdemokratų partija
ALBINAS LANGAITIS Naujoji sąjunga (socialliberalai)
NIJOLĖ ONA LEPEŠKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
MARIUS LYNIKAS Darbo partija
INA LIUTVINAVIČIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
RŪTA MACULEVIČIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
DALIA MAKNIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
VIDAS MARKELIONIS Darbo partija
STASĖ MASLOVIENĖ Darbo partija
GIEDRIUS MATULEVIČIUS Partija Tvarka ir teisingumas
ALĖ STASĖ MATUSEVIČIENĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
MINDAUGAS MATUSEVIČIUS Liberalų ir centro sąjunga
EGLĖ MIKALONYTĖ Liberalų ir centro sąjunga
ŽIVILĖ MILIAUSKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
EDVARDAS MINKEVIČIUS Liberalų ir centro sąjunga
NŠAN MIRZAKHANYAN Partija Tvarka ir teisingumas
INGA PAKRUOPIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
LEONAS PATALAVIČIUS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
KAROLIS PETKŪNAS Lietuvos socialdemokratų partija
SAULIUS PETRAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
RAMUTĖ PETRAUSKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
JUOZAS PILECKAS Darbo partija
AUDRONĖ PILIČIAUSKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
SVAJŪNAS RAMANAUSKAS Liberalų ir centro sąjunga
EUGENIJA RĖKUVIENĖ Partija Tvarka ir teisingumas
JARONIMAS JURGIS RŪTELIONIS Partija Tvarka ir teisingumas
VILMA SABESTINIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
DAIVA SABESTINIENĖ Darbo partija
GINTAUTAS SINKEVIČIUS Darbo partija
VIDMANTAS SKRIPKA Lietuvos socialdemokratų partija
ALMA SLANČIAUSKIENĖ Darbo partija
KAROLIS STANKEVIČIUS Partija Tvarka ir teisingumas
JONAS STANKEVIČIUS Partija Tvarka ir teisingumas
ALDONA SVETLAUSKIENĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
EUGENIJA SVIPIENĖ Darbo partija
VILĖ ŠERKŠNIENĖ Darbo partija
VALĖ ŠIMAKAUSKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
RENATA ŠKARNULYTĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
GEDAS ŠMULKŠTYS Lietuvos socialdemokratų partija
GEDIMINAS TALANDIS Partija Tvarka ir teisingumas
MEDA TUMASONYTĖ Liberalų ir centro sąjunga
JOLANTA TURČINAITĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
DONATAS URBANSKAS Partija Tvarka ir teisingumas
JUOZAS URMANAVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija
EDITA VAITULIONIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
ONA VASILJEVIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
JULIJA VITLIPIENĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
GITANA ZMIRSKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
NIJOLĖ ŽALIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
ROMALDA ŽALIUKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
RAIMUNDAS ŽEMAITARAVIČIUS Darbo partija
GENOVAITĖ ŽUKAUSKIENĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)