2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Šiaulių miesto savivaldybė Lietuvos socialdemokratų partija

Kandidatų sąrašas

1 EDVARDAS  ŽAKARIS
2 ARVYDAS  MOCKUS
3 ŽYDRŪNAS  AUGUSTINAS
4 ELENA  MOCKUVIENĖ
5 VIRGINIJA  RAČIENĖ
6 JUSTINAS  SARTAUSKAS
7 ALGIMANTAS  BEINORAVIČIUS
8 DANUTĖ ONA  STATULEVIČIENĖ
9 RAMŪNAS  SNARSKIS
10 DOMAS  GRIŠKEVIČIUS
11 AUŠRELĖ  ŠALKAUSKIENĖ
12 EVALDAS  VAINEIKIS
13 VYTAUTAS  JUŠKUS
14 RIČARDAS  PUPELIS
15 ALFREDAS  STANCELAITIS
16 GEDEMINAS  VYŠNIAUSKAS
17 ZINA  ŽUKLIJIENĖ
18 SILVA  PASECKIENĖ
19 VIDA  LAŠINIENĖ
20 NIJOLĖ  BUDRYTĖ
21 ALGIMANTAS  KAČIUŠKA
22 ALVYDAS  ILČIUKAS
23 GINTAUTAS  SITNIKAS
24 INTA  SKEIVIENĖ
25 LUKAS  ŽAKARIS
26 MEČISLOVAS  ŠAKYS
27 VANDA  ZAURIENĖ
28 PETRAS  GRYBAS
29 ALGIRDAS  RAŠIMAS
31 IRENA ILIJONA  ARMAN
32 RASA  MITKIENĖ
33 RITA  DAUBARIENĖ
35 EGLĖ  TOMKUTĖ
36 ZITA  SOKOLOVA
37 LAURA  TEIŠERSKIENĖ
38 JUOZAS  AMBRAZAS
39 ASTA  KARPIENĖ
41 RAMINTA  ŠETIKAITĖ
42 ALINA  GRIGALIENĖ
43 AURELIJA  ČEPUKIENĖ
44 RITA  ANDROSOVIENĖ
45 KRISTINA  LIAUDANSKIENĖ
46 RIČARDAS  VALAVIČIUS
47 EGLĖ  ŠUSTAUSKIENĖ
48 JOLANTA  STIRBIENĖ
49 DOLORESA  SITNIKIENĖ
50 GENOVAITĖ  LIEPIENĖ
51 VIOLETA  DAUGELAVIČIŪTĖ
52 JONAS  VAREIKA
53 RIMANTAS  ILGAUSKAS
54 SERGIEJUS  VOLKOVAS
55 EUGENIJA  JUODEIKIENĖ
56 VYTAUTAS  MALEVIČIUS
57 MINDAUGAS  STONCELIS
58 SOLVETA  PAŽERAUSKAITĖ
59 RASA  KILDONAVIČIENĖ
60 RITA  NEMANIŪNIENĖ
61 MONDANA  KIPŠAITĖ
62 ROMANTAS  STANEVIČIUS