2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

ALGIMANTA    PABEDINSKIENĖ

Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 18

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Kandidatės biografija
ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ
KANDIDATĖ Į EUROPOS PARLAMENTĄ
IŠKELTA DARBO PARTIJOS

Algimanta Pabedinskienė gimė 1965 m. kovo 25 d. Liepojoje, Latvijoje.
1983 m. baigė Marijampolės (buv. – Kapsukas) J. Žiugždos 6-ąją vidurinę mokyklą.
1988 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dab. – Vilniaus Gedimino technikos universitetas). Specialybė – statybos inžinierė (kvalifikacija prilyginta statybos inžinieriaus magistro laipsniui).
2005 m. baigė Kauno technologijos universitetą, suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis (specializacija – įmonių valdymas).
1988–1991 m. – Vilniaus kolūkių statybos projektavimo instituto inžinierė konstruktorė.
1991–1994 m. – A. Pabedinskienės dailiųjų amatų dirbtuvės steigėja ir vadovė.
1994 m. – UAB „Auredi“ statybos inžinierė.
1994–2007 m. – šeimos verslo įmonės IĮ „Selema“ direktorė.
2004–2005 m. – Marijampolės J. Totoraičio vidurinės mokyklos ekonomikos mokytoja.
Nuo 2005 m. – Marijampolės kolegijos lektorė.
Nuo 2007 m. – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo administratorė.
Vadybos, prekybos rinkodaros ir alternatyviųjų verslų klausimais rengia seminarus, skaito pranešimus konferencijose, rašo straipsnius, atlieka taikomuosius ir užsakomuosius tyrimus, rengia ir įgyvendina projektus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konsultuoja verslininkus ir studentus.
Profesinę kompetenciją nuolat kelia įvairiose mokymo programose Lietuvoje.
Nuo 2007 m. – Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos narė, Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus tarybos narė, Marijampolės savivaldybės visuomeninės tarybos prie Marijampolės komisariato narė.
Nuo 2008 m. – Verslo moterų tinklo narė, Marijampolės savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo komiteto narė.
Nuo 2009 m. – asociacijos Kazlų Rūdos krašto draugijos steigėja ir valdybos pirmininkė, Saulėtekio komisijos Biurokratinės naštos verslui mažinimo darbo grupės narė.
Moka latvių, rusų, lenkų, anglų kalbas.
Pomėgiai: architektūra, istorija, politika, šachmatai, kelionės.
Ištekėjusi. Vyras Vaidmantas – Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sekretorius.