2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

Šakių rajono savivaldybė

Numeris: 42 Adresas: Bažnyčios 4, Šakiai
Telefonas: Faksas:  
El. paštas: aidaszb@is.lt    

Savivaldybės rinkimų komisija:

Vardas Pavardė Pareigos Pasiūlė Kontaktai
IRENA HAASE pirmininkas Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
JŪRATĖ ŠNEIDERAITIENĖ pavaduotojas Lietuvos teisininkų draugija
IRENA ANTANAITIENĖ sekretorius Administracijos direktorius
KĘSTUTIS BIRBILAS narys Partija Tvarka ir teisingumas
RŪTA LEBEDŽINSKIENĖ narys Lietuvos socialdemokratų partija
SOFIJA MARIJONA LIUDŽIUVIENĖ narys Liberalų ir centro sąjunga
DALIA LOPETIENĖ narys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
RIMA RAUKTIENĖ narys Teisingumo ministras
IRENA RUDZKIENĖ narys Administracijos direktorius
LILIJA SNIEČKUVIENĖ narys Koalicija Darbo partija + jaunimas