2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

Kauno rajono savivaldybė

Numeris: 16 Adresas: Savanorių 371, Kaunas
Telefonas: Faksas:  
El. paštas: julius.paulikas@gmail.com    

Rinkimų stebėtojai:

Vardas Pavardė Pasiūlė Kontaktai
RAIMONDA ALEKSANDRAVIČIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
RIMAS ANTANAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
MANTAS BABRAUSKAS Darbo partija
ARŪNAS BAČIŪNAS Lietuvos socialdemokratų partija
VILIUS BALTADUONIS Lietuvos socialdemokratų partija
ANDRIUS BALTRUŠAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
JANINA BANAITIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
KAROLIS BARTKEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija
LEONARDA BARTUSEVIČIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
JUOZAS BERŪKŠTIS Lietuvos socialdemokratų partija
ASTA BISTROVAITĖ Lietuvos socialdemokratų partija
NIJOLĖ BORISEVIČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ROKAS BUBELIS Darbo partija
VASILIJUS BULANOVAS Lietuvos socialdemokratų partija
DEIVYDAS BUTKUS Darbo partija
GRAŽVYDAS DAMBRAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
DANUTĖ ELZBIETA DAMIJONAITIS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
ELENA DAVIDONYTĖ Darbo partija
ARTŪRAS DOVIDAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
LORETA DROZDOVSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ALMA DRUMELIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
MYKOLAS FEDARAVIČIUS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
POVILAS GARČINSKAS Darbo partija
GRETA GELBŪDAITĖ Darbo partija
VALDAS GRIEŠIUS Lietuvos socialdemokratų partija
AURIMAS GUDAITIS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
EGIDIJUS YLA Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
REGINA BIRUTĖ INGELEVIČIŪTĖ Lietuvos socialdemokratų partija
RIMANTAS JACIKAS Lietuvos socialdemokratų partija
ZITA JANULEVIČIENĖ Darbo partija
KĘSTUTIS JANULEVIČIUS Darbo partija
BIRUTĖ JASINSKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
JORINTA JASULAITYTĖ Darbo partija
PETRAS JONAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
VIRGINIJA KAIRAITIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
DARIUS KAIRIŪKŠTIS Lietuvos socialdemokratų partija
DANGUOLĖ KASPERAVIČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
TAIRA KAZĖNAITĖ Darbo partija
LIVETA KAZLAUSKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
ORNELA KRULICKAITĖ Darbo partija
GIEDRIUS KUKAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
LAIMUTĖ KURANTAVIČIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
MINDAUGAS LAUKYS Lietuvos socialdemokratų partija
MARIJA LEVENDRAUSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
JUOZAPAS LIEKIS Lietuvos socialdemokratų partija
VITALIJA LIKTORAITĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
GENOVAITĖ LINKUVIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
STEFANIJA LIUTKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
DALIA ONA LUKMINIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
REGINA LUKOŠEVIČIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
VYTAUTAS MAČIULAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
STASYS MAČIULAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
ANTANAS MAKAREVIČIUS Darbo partija
PETRAS MAKUTĖNAS Lietuvos socialdemokratų partija
VIOLETA MARGEVIČIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
BENJAMINAS MARGEVIČIUS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
ZITA MARKEVIČIŪTĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
JOLANTA MATELIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ROMUALDAS MATJOŠAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
MILDA MATULEVIČIŪTĖ Darbo partija
RAMUNĖ MAŽEIKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
RIMVYDAS MELKŪNAS Darbo partija
ŽILVINAS MICKŪNAS Lietuvos socialdemokratų partija
IRENA MICKUVIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
AUDRIUS MIKALAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
LAIMUTĖ MIKNEVIČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
RIMANTAS JONAS NARBUTAS Lietuvos socialdemokratų partija
BIRUTĖ EMILIJA NENORTAITĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
JANINA OPTAŽIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
MINDAUGAS PATAŠIUS Lietuvos socialdemokratų partija
MANTVYDAS PENKAUSKAS Darbo partija
IRENA PIKAUSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
DANGUOLĖ PILVELIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
TOMA PLATONOVAITĖ Darbo partija
VIDIMANTA KAZIMIERA POŠKAITIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ALGIS ANTANAS PRAPUOLENIS Lietuvos socialdemokratų partija
BIRUTĖ PROKOPIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ENRIKAS PUPKEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija
ARTŪRAS PŪRAS Lietuvos socialdemokratų partija
DANAS RAKAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
LAIMA RAKAUSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
JANINA RAMANSEVIČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
MARYTĖ RASTAUSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
RAMINTA REVUCKAITĖ Darbo partija
KAZIMIERAS RIMKUS Lietuvos socialdemokratų partija
GINTARAS RINGYS Lietuvos socialdemokratų partija
EGIDIJUS RUTKAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
EGLĖ RUTKAUSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
STANISLAVA ALDONA SAKALAUSKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
RIČARDAS SALTONAS Lietuvos socialdemokratų partija
DARIUS SAVODNIKAS Lietuvos socialdemokratų partija
VIDA SENŪTIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
AUŠRA SIKORSKYTĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
GINTAUTAS SIMANAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
REGINA SIMANAVIČIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
RITA SINKEVIČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
INGA SINKEVIČIŪTĖ Darbo partija
ELENA SKAPČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
DAIVA STAKELIŪNIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
VAIDEVUTIS STANKAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
ROMAS STANKEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija
MANTAS STANKEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija
RIMAS STANKEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija
JOLANTA STUMBRIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
DONATAS ŠIAUDYTIS Lietuvos socialdemokratų partija
VYTAUTAS ANTANAS ŠLAPAKAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
ROBERTA ŠMIGELSKYTĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ONA ŠTILPIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
LAURA ŠUSTAUSKAITĖ Darbo partija
MODESTAS TILINSKAS Darbo partija
RIDAS TUTINAS Lietuvos socialdemokratų partija
PAULIUS ŪSAS Darbo partija
KĘSTUTIS VAIKASAS Lietuvos socialdemokratų partija
VIDA VAITEKŪNIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ANTANAS VANAGAS Lietuvos socialdemokratų partija
AURELIJUS VANSEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija
RIMANTĖ VASILIAUSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
AUGUSTAS VENSLAUSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
HENRIKAS VEPŠTAS Lietuvos socialdemokratų partija
KLAUDIJUS VOZGIRDAS Lietuvos socialdemokratų partija
AUDRIUS ZAKARAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
PETRUTĖ ZAKARAUSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
MANTAS ZAVARZINAS Lietuvos socialdemokratų partija
VASILIJUS ZAVARZINAS Lietuvos socialdemokratų partija
MEČISLOVAS ZAVEDSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
VAIVA ŽEMAITYTĖ Darbo partija