Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Zenonas    MAČERNIUS

Apygarda: Kelmės (Nr.41)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 24

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Deklaruojantysis asmuo: Zenonas MAČERNIUS
  Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Kelmės rajono savivaldybės administracijos, mero pavaduotojas
  Kitos darbovietės, pareigos: Informacija nepateikta

  Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris):
  Vardas: Irena
  Pavardė: Mačernienė
  Darbovietė (-ės), pareigos: Ūkininkė
  II. Turtas
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
  Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Kelmės rajonas Pasistatyta
  Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) Kelmė Pirkta
  Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) Kelmės rajonas Pasistatyta

  III. Pajamos
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
  Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
  Su darbo santykiais susijusios pajamos Kelmės rajono savivaldybės administracija

  IV. Vertybiniai popieriai
  Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
  Tipas Juridinio asmens pavadinimas
  Akcijos UAB "AUTOSTAPA"
  Akcijos AB "KELMĖS MELIORACIJA"