Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Zenonas    MAČERNIUS

Apygarda: Kelmės (Nr.41)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 24

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1947 m. gegužės 1 d. Plungės rajono Kadaičių kaime mažažemių valstiečių šeimoje. Turi tris jaunesnius brolius ir seserį.
  1962 m. baigęs Plungės rajono Šateikių vidurinę mokyklą, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas). 1967 m. baigė studijas ir įgijo mokslinio agronomo specialybę.
  1967 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti Kelmės rajono „Draugystės“ kolūkyje.
  1967–1970 m. dirbo „Draugystės“ kolūkio agronomu, 1970–1974 m. – Užvenčio tarybinio ūkio agronomu.
  1974–1978 m. – Kolainių tarybinio ūkio direktorius.
  1978–1982 m. – Kelmės rajono Žemės ūkio valdybos viršininkas, Kelmės rajono vykdomojo komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas.
  1982–1984 m. – Leningrado aukštosios partinės mokyklos klausytojas.
  1984–1987 m. išrinktas Mažeikių rajono LDT vykdomojo komiteto pirmininku.
  1987–1990 m. išrinktas LKP Kelmės rajono pirmuoju sekretoriumi.
  1990–1992 m. – ūkininkas, bendros Lietuvos ir Vengrijos komercinės įmonės direktorius.
  1992–1994 m. – Seimo nario Zenono Adomaičio padėjėjas.
  1994–1995 m. išrinktas Kelmės rajono savivaldybės valdytoju.
  1995–1997 m. – Šiaulių apskrities valdytojo administracijos Žemės ūkio departamento direktorius.
  1997–2000 m. – UAB „Kelmės trikotažas“ administratorius.
  2000 m. balandžio 10 d. išrinktas Kelmės rajono meru.
  2000–2004 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys.
  Nuo 2006 m. dirba Kelmės rajono savivaldybėje, yra mero pavaduotojas investicijų ir kaimo plėtrai. Taip pat yra Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas.
  Nuo 1970 m. iki 1990 m. buvo renkamas rajono tarybos deputatu, o nuo 1990 m. – rajono tarybos nariu.
  Visą savo energiją ir sugebėjimus skiria rajono žmonių problemoms spręsti.
  Vedė 1968 m. Žmona Irena. Vaikai: Linas (g. 1969 m.), Daiva (g. 1974 m.) ir Sigita (g. 1977 m.).