Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Linas    JONAUSKAS

Apygarda: Kėdainių (Nr.43)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 10

Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Gimė 1979 m. liepos 11 d. Mažeikiuose.
  Abu tėvai – darbininkai. Tėvas Rimantas tuo metu dirbo Šiaurės vakarų elektros montavimo Leningrado autobazėje vairuotoju, motina Gražina – darbininke Mažeikių komunalinių įmonių kombinate. Kartu su prosenele Ona gyveno mažame trijų kambarių name Mažeikių senamiestyje. 1985 m. gimus trečiam broliui Laurynui tapo daugiavaike šeima.
  Lankė lopšelį-darželį, paskui Mažeikių 5-ąją vidurinę mokyklą. Mokytis sekėsi puikiai, už pažangų mokslą ir puikius sportinius rezultatus dažnai buvo apdovanojamas garbės raštais ir padėkomis. Lankė matematikos, krepšinio, dainavimo būrelius.
  Pirmoje klasėje gavo kvietimą dalyvauti atrankoje į Klaipėdos muzikos konservatoriją, tačiau tėvų sprendimu pradėjo lankyti Mažeikių muzikos mokyklą, pasirinko fortepijono klasę.
  Sėkmingai baigęs muzikos mokyklą ten mokėsi toliau – pagal papildomas programas tobulino grojimo fortepijonu, sintezatoriumi ir bandonija įgūdžius. „Dainų dainelės“ konkurso atrankose ne kartą teko atstovauti Mažeikių Senamiesčio vidurinei mokyklai.
  Dar besimokydamas mokykloje padėjo tėvams ne tik namų ūkyje, bet ir prisidurti papildomų pajamų prie nedidelio šeimos biudžeto. Jau nuo 5 klasės kartu su vyresniuoju broliu Vaidu padėdavo motinai dirbti vakarais papildomą valytojos darbą. Vis prastėjanti šalies ekonominė situacija ir didėjantis nedarbas skaudžiai palietė jų šeimą – net dvyliktoje klasėje, rengiantis abitūros egzaminams, tekdavo ieškotis papildomo darbo, kad galėtų nusipirkti būtiniausių maisto produktų.
  Lietuvos dvasinis nuosmukis, valdžios institucijų pasimetimas, sunki ekonominė situacija ir svarbiausia – žmonių nusivylimas, sunki padėtis formavo jo aiškias socialdemokratines pažiūras.
  Mokydamasis vidurinėje mokykloje buvo aktyvus užklasinio ugdymo dalyvis. Atstovaudavo mokyklai rajono mokyklų krepšinio ir futbolo varžybose, ne vienerius metus buvo išrinktas klasės seniūnu, buvo mokyklos mokinių tarybos narys. 1995 m. pirmą kartą buvo surengti Mažeikių Senamiesčio vidurinės mokyklos moksleivių prezidento rinkimai. Džiaugėsi, kad mokyklos mokinių visuotiniuose rinkimuose šios pareigos buvo patikėtos jam.
  Visuomeninė veikla neapsiribojo vien mokykla. Buvo aktyvus Mažeikių jaunimo tarybos narys ir steigėjas. Mokėsi pagal programą „Būsimasis pedagogas“ Vilniaus pedagoginiame universitete. Savo didelio aktyvumo ir visuomeniškumo laimėjimu laiko mokslą eksperimentinėje projektinėje Respublikinėje jaunųjų lyderių mokykloje – buvo atrinkti šiek tiek daugiau nei trisdešimt moksleivių iš visos Lietuvos.
  Vidurinę mokyklą baigė septyniolikos metų. Prasta priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistema neleido pasirinkti norimos specialybės, tad bandė studijuoti statybos inžineriją Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU). Studijuodamas universitete stengėsi išsilaikyti, dirbo pavienius darbus vilniečiams.
  Studijuodamas VGTU buvo šio universiteto choro „Gabija“ tenoras.
  Aštuoniolikos metų aiškiai suvokė savo pašaukimą padėti paprastiems žmonėms, todėl įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją.
  Po metų studijas tęsė Vilniaus pedagoginiame universitete (VPU). Neakivaizdines studijas derino su mokytojo darbu Mažeikių Senamiesčio vidurinėje mokykloje.
  Buvo aktyvus visuomenininkas, todėl dvidešimties tapo Seimo nario Juozo Oleko padėjėju.
  Po dvejų darbo metų Mažeikiuose išvyko į Vilnių, dirbo Seimo nario Kęstučio Kriščiūno padėjėju-sekretoriumi Lietuvos Respublikos Seime.
  Derino darbą, siekį mokytis ir visuomeninę veiklą. Dirbdamas Seime toliau studijavo VPU, aktyviai dirbo kaip Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys. Nuo 2003 m. iki šiol yra šios organizacijos pirmininkas.
  Yra ne tik aktyvus Socialdemokratinio jaunimo organizacijos dalyvis, bet ir Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo bei centrinio rinkimų štabo narys.
  2005 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjoje buvo išrinktas Lietuvos jaunimo reikalų tarybos nariu.
  Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo kvietimu jau beveik metus dirba Lietuvos Respublikos premjero G. Kirkilo patarėju jaunimo politikos klausimais.
  Viena didžiausių jo laisvalaikio aistrų – žvejyba.
  Turi sūnų Elviną Jonauską.