Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Tauragės rinkimų apygarda

Numeris: 34 Adresas: Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė
Telefonas: 8 446 70545 Faksas: 8 446 70801
El. paštas: it@taurage.lt    

Rinkimų stebėtojai:

Vardas Pavardė Pasiūlė Kontaktai
GENOVAITĖ ABROMAVIČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
VIKTOR AGAPOV Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
GRAŽINA AGAPOVA Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
GENOVAITĖ AKSTINIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
LIJANA AMBROZIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
JOLITA ANTANAVIČIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
BENEDIKTAS ANTANAVIČIUS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
EDUARDAS ANULIS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ARVYDAS ARMONAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
JUOZAS ARMONAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DANGUOLĖ AŠMONIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
LAURA AUGUTYTĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
LAIMA AUKŠTAITIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
STANISLOVAS AUKŠTKALNIS Lietuvos socialdemokratų partija
ALGIMANTAS AURYLA Lietuvos socialdemokratų partija
SIGITAS BACIUŠKA Lietuvos socialdemokratų partija
HENRIKAS BANEVIČIUS Liberalų ir centro sąjunga
DAINIUS BARONAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VAIDA BARŠIENĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
KAMILĖ BARTKUTĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
AUDRONĖ BARTUŠIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
TOMAS BARTUŠIS Koalicija Darbo partija + jaunimas
OKSANA BARTUŠYTĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
ARŪNAS BEIŠYS Lietuvos socialdemokratų partija
AUDRIUS BEIŠYS Lietuvos socialdemokratų partija
ROLANDAS BEIŠYS Naujoji sąjunga (socialliberalai)
AUŠRA BENIUŠIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
JANINA BERTULIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
IRENA BIELIAUSKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
AUDRIUS BITINAS Lietuvos socialdemokratų partija
VIJOLYTA BIVAINIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
VYTAUTAS BLAUZDYS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DARIUS BREDELIS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
AUDRIUS BUČINSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
PRANAS BUČINSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ONA BUTKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
EDITA BUTKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
GINTARAS CEMNALIANSKIS Liberalų ir centro sąjunga
ŽYDRŪNAS CIBULSKIS Koalicija Darbo partija + jaunimas
KĘSTUTIS ČIAPAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DANGUOLĖ DARGEVIČIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
MINDAUGAS DAVIDONIS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DONATA DERVINSKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
GITANA DIMŠIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
ANDŽELA DOBILAITYTĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
RIMIGIJUS DUBAUSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
KĘSTUTIS EGLYNAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ANTANAS GAUDIEŠIUS Lietuvos socialdemokratų partija
RAIMUNDĖ GEČIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
MARIJA GEČIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
EGLĖ GEČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ALGIRDAS GEDVILAS
ARŪNAS GENDROLIUS Liberalų ir centro sąjunga
EUGENIJUS GIMBUTAS Liberalų ir centro sąjunga
KRISTINA GINTALIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
VAIDOTAS GLOBYS Koalicija Darbo partija + jaunimas
JOLITA GOLUBEVIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
MYKOLAS GRUODIS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
AJANDRA GUDAUSKAITĖ Pilietinės demokratijos partija
ČESLOVAS GUDELIŪNAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VAIDOTAS GUDŽIŪNAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
RITA GUMULIAUSKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
RIMAS IRTMONAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
INA IVANAUSKIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
DAIVA JACIKEVIČIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
PETRAS JAKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ARŪNAS JANCEVIČIUS Naujoji sąjunga (socialliberalai)
ADOLFINA JANKAUSKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
DANGUOLĖ JATAUTIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
JURENA JOCIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VIDA JONČAITĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
KRISTINA JONUŠIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ZOFIJA JUCIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DANGUOLĖ JUCIKAITĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
PETRAS JUCIKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
LAIMONAS JUKNA Liberalų ir centro sąjunga
JONAS JUOZAPAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
ANTANAS JURGILAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
SONATA JURGILIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
ANGELĖ JURKAUSKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VYTAUTAS JUŠČIUS Koalicija Darbo partija + jaunimas
NIJOLĖ KAIRIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
REMIGIJUS KAIRYS Koalicija Darbo partija + jaunimas
BIRUTĖ KAMINSKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VALDEMARAS KANČAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
ROMA KANTMINIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
ROMANAS KARBAUSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
BIRUTĖ KAZAKEVIČIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
SIGITAS KAZAKEVIČIUS Liberalų ir centro sąjunga
RAMUTIS KIJAUSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
REGINA KIJAUSKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
LILIJA KISELIOVA Koalicija Darbo partija + jaunimas
PETRAS KLEINAITIS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
SONATA KLUMBIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VIKTORAS KOVŠOVAS Lietuvos socialdemokratų partija
ANTANAS KRASAUSKAS Koalicija Darbo partija + jaunimas
POVILAS KRASAUSKAS Koalicija Darbo partija + jaunimas
STANISLOVAS KROMPALCAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
DAIVA KUKANAUSKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
PETRAS KULIKAUSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ADELĖ KULIKAUSKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DARIUS KULPAVIČIUS Liberalų ir centro sąjunga
STASYS LAPĖ Lietuvos socialdemokratų partija
ROLANDAS LATOŽA Koalicija Darbo partija + jaunimas
VITALIJA LATVAITIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
EVELINA LAUCIUTĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ZITA LAZDAUSKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
JŪRATĖ LAZDAUSKIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
ŽILVINAS LENKTAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
SIGITA LEVICKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
DAINA LINKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
VILMANTAS LIORANČAS Liberalų ir centro sąjunga
ROMUALDAS LIORANČAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
SONATA LIPKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ALDONA LIŪNIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
LAIMA LOBAREVA Koalicija Darbo partija + jaunimas
RIMAS MACAITIS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
SILVA MACIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
ALGIMANTAS MACIJAUSKAS Lietuvos socialdemokratų partija
ALGIRDAS MACIJAUSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ROMALDAS MACIULEVIČIUS Lietuvos socialdemokratų partija
SKOLASTIKA MAČIULIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
JUSTINA MAROZAITĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
RIMANTAS MARTINAVIČIUS Liberalų ir centro sąjunga
BRONIUS MARTINKUS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
GEDIMINAS MAŠKAUSKAS Naujoji sąjunga (socialliberalai)
RAIMONDAS MATEMAITIS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
MARIJA NIJOLĖ MEILUTIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija
PETRAS MEJERAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
GINTAUTAS MIŠKENIS Liberalų ir centro sąjunga
REMIGIJUS MOCKUS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
INGA MORKUTĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ALGIRDAS MOSĖJUS Lietuvos socialdemokratų partija
VYGANDAS MOSTEIKA Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
GINTARAS NEJUS Koalicija Darbo partija + jaunimas
JOLITA NORBUTAITĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VIOLETA NORKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
AURIMAS NORKŪNAS Koalicija Darbo partija + jaunimas
VLADIMIRAS NOVIKAS Koalicija Darbo partija + jaunimas
VLADIMIRAS PAŠNEVAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VIKTORIJA PAULAUSKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
DALIA PETROŠIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
INDRĖ PLAUŠKAITĖ Lietuvos socialdemokratų partija
REMIGIJUS PLYSKAITIS Liberalų ir centro sąjunga
AUGENIJA PUKELIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
JONAS PURKUS Naujoji sąjunga (socialliberalai)
GINTARĖ RAKAUSKIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
GINTARAS RAMANAUSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ANTANAS RAŠINSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
VYTAUTAS REZGYS Koalicija Darbo partija + jaunimas
ARŪNAS RIČKUS Liberalų ir centro sąjunga
REGINA RIMKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
RIMANTAS RUDYS Koalicija Darbo partija + jaunimas
MODESTAS RUDYS Liberalų ir centro sąjunga
OLGA STANISLAVA SAKALAUSKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
KĘSTUTIS SARAPINAS Koalicija Darbo partija + jaunimas
JOVITA SAVICKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
KAZIMIERA SAVODNIKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ANTANAS SENECKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
NIJOLĖ SENECKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DONATAS VACLOVAS SIMAITIS Lietuvos socialdemokratų partija
VYGANTAS SKIRMANTAS Lietuvos socialdemokratų partija
ONA SKRODENIENĖ Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
STANISLOVAS SKRODENIS Naujoji sąjunga (socialliberalai)
REGINA STALNIONIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ROMA STANCIKAITĖ Liberalų ir centro sąjunga
ANTANINA STANCIKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ALEKSAS STANELIS Koalicija Darbo partija + jaunimas
ALGIMANTAS STANKEVIČIUS Koalicija Darbo partija + jaunimas
IRENA STRIPEIKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
ONA STURONIENĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
GINTARAS ŠADBARAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
STEPONAS ŠEDBARAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
BIRUTĖ ŠEDBARIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
NINA ŠEPTUN Koalicija Darbo partija + jaunimas
LAURYNA ŠILIMAITYTĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
NIJOLĖ ŠLEFENDORAITĖ Naujoji sąjunga (socialliberalai)
ALOYZAS ŠLEPAVIČIUS Liberalų ir centro sąjunga
NERIJUS ŠMITAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VIKTORAS ŠVEDAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
LANEDA TOTILIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
JUOZAS VLADAS TRAPAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
JŪRATĖ TURČINAVIČIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
INGA URBANAVIČIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
ŽILVINAS URBUTIS Lietuvos socialdemokratų partija
MINDAUGAS UŽKURAITIS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ROLANDAS UŽKURAITIS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
REGINA VAIČAITIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
ROMUALDAS VAIŠNORAS Lietuvos socialdemokratų partija
JOLANTA VAITIEKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
VYTAUTAS VALIUKAS Liberalų ir centro sąjunga
GEDIMINAS VALUCKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ELENA VALUCKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
GRAŽINA VARANAVIČIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
LEONAS VARATINSKAS Liberalų ir centro sąjunga
JŪRATĖ VEISIENĖ Liberalų ir centro sąjunga
GRAŽINA VETRENKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
ALGIMANTAS VYKERTAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DAIVA VILIUŠIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ASTA VIRBICKIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
JŪRATĖ VISOCKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
VALDAS VISOCKIS Koalicija Darbo partija + jaunimas
STASYS VOROBJOVAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
ARŪNAS ZINKEVIČIUS Liberalų ir centro sąjunga
IGORIS ZUBRICKAS Koalicija Darbo partija + jaunimas
NIJOLĖ ZUBRICKIENĖ Koalicija Darbo partija + jaunimas
JUOZAS ZURLYS Koalicija Darbo partija + jaunimas
NIJOLĖ ŽEMGULIENĖ Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
DEIVIDAS ŽILINSKAS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga