2007 m. spalio 7 d. rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą Dzūkijos vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 69

Dzūkijos rinkimų
apygarda (Nr. 69)
Darbo partija
VIKTOR    USPASKICH
Gimimo data: 1959-07-24

Politinės kampanijos dalyvio duomenys

Balsavimo rezultatai: I turas, II turas.
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kėdainiai
8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
10. Gimimo vieta Rusija, Archangelsko sritis, Urdomos miestelis
11. Tautybė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Kauno technologijos universitetas ekonomikos magistras 1999
Aukštasis Maskvos Plechanovo liaudies ūkio akademija ekonomikos bakalauras 1993

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
13. Kokias užsienio kalbas mokate Rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Darbo partija

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Lietuvos Respublikos Seimas 2000 -
Lietuvos Respublikos Seimas 2004 -

18. Pomėgiai bilijardas, tenisas, vandens sportas
19. Šeiminė padėtis vedęs / ištekėjusi
vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jolanta Blažytė
20. Vaikų vardai (pavardės) Laura Uspaskich, Justė Uspaskich, Julija Uspaskich, Edvardas Uspaskich