Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Naujosios sąjungos (socialliberalų) Pagėgių apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas:
El. paštas:

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: STASĖ ZEICIENĖ
Telefonas:
El. paštas: