Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Varėnos rajono apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas: 831031071
El. paštas: ona.bartuskiene@seb.lt

Duomenų nėra