Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės Sąjungos (konservatorių, politinių kalinių ir tremtinių, krikščioniškųjų demokratų) Klaipėdos rajono apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas: 869966200
El. paštas: dangirdaslingys@takas.lt

Aukotojų sąrašas

Eil. nr. Aukotojas Savivaldybė Aukos suma, Lt Aukos data
1 ALFREDAS ALEKNAVIČIUS Klaipėdos rajono 4000.00 2007-02-09
2 ROMUALDAS JOKUBAUSKIS Klaipėdos rajono 500.00 2007-02-23
3 Tėvynės Sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) Klaipėdos rajono 10000.00 2007-02-23
    Iš viso: 14500.00