Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos krikščionių demokratų Kalvarijos apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas: 868672873
El. paštas: kalvarija@lkdp.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VIDA RAKAUSKIENĖ
Telefonas: 868672873
El. paštas: kalvarija@lkdp.lt