Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Mažeikių rajono apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas: 868259262
El. paštas: ilona.rimkiene@ldb.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ILONA RIMKIENĖ
Telefonas: 868259262
El. paštas: ilona.rimkiene@ldb.lt