Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Liberalų ir centro sąjungos Šiaulių rajono apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas: 861012191
El. paštas: buhalterija@saulesradijas.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LIUCIJA MATAITIENĖ
Telefonas: 861012191
El. paštas: buhalterija@saulesradijas.lt