Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Partijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) Klaipėdos rajono apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas: 865514331
El. paštas: vviskantas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VYTAUTAS VISKANTAS
Telefonas: 865514331
El. paštas: vviskantas@gmail.com