Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos krikščionių demokratų Rokiškio apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas: 861230582
El. paštas: rokiskis@lkdp.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: DANUTĖ DAŠČIORIENĖ
Telefonas: 861230582
El. paštas: rokiskis@lkdp.lt