Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos krikščionių demokratų Vilniaus miesto apygardos kandidatų sąrašas

Statusas: savarankiškas
Telefonas: 863632528
El. paštas: danute@lgitic.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: TERESĖ TUMĖNIENĖ
Telefonas: 863632528
El. paštas: danute@lgitic.lt