2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Darbo partija

Joniškio rajono rinkimų
apygarda (11 )
Darbo partija
JUOZAS    KRIŠTOPAITIS
Numeris sąraše: 18
Gimimo data: 1960-04-17
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Kirnaičių k., Joniškio r. pirkta už investicinius čekius
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Noreikiškių k., Kauno r. paveldėjimas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Noreikiškių k., Kaunor. paveldėjimas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 2.0 Kirnaičių k., Joniškio r. pirkta už investicinius čekius
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 2.0 Šakių r. paveldėjimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Kirnaičių k., Joniškio r. pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Juozao Krištopaičio ūkininko ūkis
Su darbo santykiais susijusios pajamos VSDFV Joniškio sk.

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola Dn NORD LB 2000