2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)

Klaipėdos rajono rinkimų
apygarda (21 )
Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)
IRENA    ASNAUSKIENĖ
Numeris sąraše: 14
Gimimo data: 1965-02-11
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Mokyklos 5, Plikiai už investicinius čekius
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Beržų 18, Plikiai statyta savo lėšomis
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Plikių miestelis pirktas iš ŽŪB
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 4.0 Plikiai paveldėta, pirkta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos Žemės ūkio veikla
Individualios įmonės savininko pajamos I. Asnauskienės įmonė

VI. Individualios įmonės (kitos organizacijos ir įstaigos)
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) individualios įmonės, kitos organizacijos ar įstaigos, kurių savininkas, steigėjas ar dalininkas yra deklaruojantysis asmuo ir jo sutuoktinis (partneris):
Tipas Pavadinimas Pagrindinės veiklos
Kita įsteigta (steigiama) organizacija ar įstaiga UAB "KASKA" statyba