2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Lazdijų rajono rinkimų
apygarda (24 )
Lietuvos socialdemokratų partija
LEONTINA    APANAVIČIENĖ
Numeris sąraše: 24
Gimimo data: 1949-04-02
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Mikyčių k. Šventežerio sen. Lazdijų r. Pirkta
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) 1.0 Šventežerio mst. Statytas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Šventežerio mst. Statytas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Šventežerio sen. Prapuntų k. Pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Verstaminų k., Teizų sen. Paveldėta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Žemės ūkio veiklos pajamos NMA
Kitos pajamos SODRA
Su darbo santykiais susijusios pajamos Lazdijų r. Šventežerio vid. mokykla
Su darbo santykiais susijusios pajamos Lazdijų r. Šventežerio vid. mokykla

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola NORD LB 2007-08-30