2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos socialdemokratų partija

Lazdijų rajono rinkimų
apygarda (24 )
Lietuvos socialdemokratų partija
VYTAS    JASKELEVIČIUS
Numeris sąraše: 15
Gimimo data: 1956-03-29
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 2.0 Kapčiamiestis, Vytauto g. 7 Pirkta
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 3.0 Leipalingis Kapų 1 Leipalingio sen. Paveldėta

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindinė mokykla
Su darbo santykiais susijusios pajamos VĮ Veisiejų miškų urėdija