2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Vilniaus miesto rinkimų
apygarda (57 )
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
EDUARDAS    PABARČIUS
Numeris sąraše: 16
Gimimo data: 1965-01-02
II. Turtas
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas:
Tipas Vienetų skaičius Vietovės pavadinimas Įsigijimo būdas
Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius, transporto 9E-46 pirkimas už paskolą
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Žmonos žemės sklypas Anykščiuose pirkimas
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) 1.0 Vilnius, transporto 9E pirkimas
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai 1.0 Žemės sklypas žarasų raj. pirkimas

III. Pajamos
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis):
Tipas Pajamų šaltinio pavadinimas
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "DDB" vilnius
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Euro RSCCS MIA", UAB "MPS Lietuva"
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo centras"
Su darbo santykiais susijusios pajamos UAB "MIA, UAB "Pharmanet", UAB "komunikacijos tiltai"
Su darbo santykiais susijusios pajamos Vilniaus m. universitetinė ligoninė
Autorinis atlyginimas UAB "DDB" Vilnius
Autorinis atlyginimas Norarbi service atstovybė

IV. Vertybiniai popieriai
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas
Akcijos UAB "Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo centras"

V. Turtinės prievolės
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turtinės prievolės bei jų įvykdymą užtikrinantys galiojantys įsipareigojimai, jeigu vieno įsipareigojimo suma didesnė negu 10 MGL:
Tipas Juridinio asmens pavadinimas Įsipareigojimo data
Gauta paskola NORDEA Bankas 2031